Bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận việc làm của người lao động hiện nay

21/12/2020

Bùi Thị Thanh Hà

Tóm tắt: Bài viết này đi sâu vào các yếu tố xã hội của khía cạnh bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận việc làm của người lao động hiện nay theo nhiều chiều cạnh khác nhau  thông qua kết quả khảo sát năm 2012 của Viện Xã hội học. Từ việc phân tích hiện trạng lao động việc làm, sự chuyển đổi nghề nghiệp, các phương thức trợ giúp tìm việc cũng như xu hướng việc làm trong thời gian tới, bài viết đưa ra một số nhận định về những cơ hội việc làm có đồng đều cho các cá nhân thuộc các nhóm xã hội khác nhau hay không và các nguyên nhân. Những nhân tố tác động sẽ tạo ra những lợi thế và thách thức của từng nhóm trong cơ hội tiếp cận với việc làm của họ, với hy vọng đóng góp vào việc hình dung rõ hơn những bất cập trên thị trường lao động trong mô hình phát triển và quản lý xã hội hiện tại.

Từ khóa: lao động – việc làm, bất bình đẳng, chuyển đổi ngề nghiệp

Tải bài viết