Khuôn mẫu di cư của người hoạt động mại dâm và con đường dẫn tới hoạt động mại dâm

21/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Lê Ngọc Lân

Trần Mai Hương

Tóm tắt: Bài viết dựa trên kết quả phân tích số liệu cuộc khảo sát tiến hành vào tháng 8-9/2011, với phỏng vấn định lượng 388 người đang hoạt động mại dâm (199 nữ, 189 nam) ở Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Về định tính có 7 thảo luận nhóm và 19 phỏng vấn sâu các đối tượng hoạt động mại dâm và cán bộ Phòng, chống tệ nạn xã hội tại các địa phương khảo sát.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, di cư nói chung thường được thúc đẩy bởi ý thức trách nhiệm với gia đình trong hoàn cảnh nghèo đói. Tuy nhiên, yếu tố gia đình ảnh hưởng nhiều hơn tới quyết định di cư của phụ nữ, trong khi các quyết định này ở nam giới mang đặc trưng cá nhân đậm nét hơn. Trách nhiệm và mức đóng góp của phụ nữ di cư cho gia đình cao hơn rõ rệt so với nam giới. Chỉ khoảng một nửa số người mại dâm biết hoặc được cung cấp thông tin về việc làm của mình ở nơi chuyển đến. Đây là một khoảng trống quan trọng về thông tin, khiến người di cư phải vất vả tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống ở nơi mới.

Yếu tố kinh tế có vai trò quan trọng nhất chi phối con đường “bước vào” hoạt động mại dâm. So với nhiều việc làm khác, hoạt động mại dâm tạo ra thu nhập cao hơn đáng kể trong khi không đòi hỏi đầu tư nhiều tiền. Tuy nhiên, có những khác biệt giới nhất định về vấn đề này. Nam giới tham gia hoạt động mại dâm ở lứa tuổi sớm và quan tâm tới các vấn đề về nhu cầu cá nhân hơn. Ngược lại, nữ giới hoạt động mại dâm muộn hơn, thường đã có gia đình. Các yếu tố bên ngoài liên quan tới trách nhiệm gia đình hoặc trải qua các biến cố về tình cảm, tinh thần xô đẩy nữ giới vào hoạt động mại dâm ở mức độ cao hơn.

Tải bài viết