Một vài đặc trưng nếp sống gia đình tại chung cư cao cấp Trung Hòa Nhân Chính – Hà Nội

21/12/2020

Nguyễn Hồng Hà

Tóm tắt: Cùng với đô thị hóa là sự phát triển của các chung cư cao tầng trong đô thị. Sự xuất hiện các đô thị mới đã hình thành nên những nét văn hóa, lối sống, cách ứng xử mang đặc trưng riêng khác với khu dân cư truyền thống. Bài viết tìm hiểu những đặc trưng về cách thức sinh sống của các gia đình tại khu chung cư mới. Tác giả đã nhận thấy rằng có những thay đổi để thích ứng với hình thức sinh sống là các mô hình nhà chung cư cao tầng. Về mô hình gia đình, các quan niệm về gia đình truyền thống ít nhiều tồn tại ở đây. Hầu hết các gia đình sinh sống ở đây chủ yếu là các gia đình hai thế hệ. Vợ hoặc chồng là người quyết định chính cho cách thức sinh sống giáo dục con trong gia đình. Mặt khác, với xu hướng đề cao vai trò cá nhân, điều này dẫn đến việc dung hòa lợi ích của các thành viên nếu không đáp ứng sẽ dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình.

Tải bài viết