Thực trạng của nhóm trẻ em Đài - Việt và Hàn - Việt tại Hậu Giang: hiện tượng xã hội trong bối cảnh di cư hôn nhân có yếu tố nước ngoài

27/10/2020

DƯƠNG HIỀN HẠNH

Tóm tắt: Trẻ Đài - Việt và Hàn - Việt đã và đang có cuộc sống thực tiễn tại Hậu Giang cùng với người thân hoặc mẹ của trẻ, trong điều kiện hoàn toàn không có mặt của người cha người Đài Loan hoặc Hàn Quốc, và phần lớn trẻ đang sống với ông bà ngoại, làn sóng nhập cư này cần được xem xét như một hiện tượng xã hội. Trẻ Đài - Việt và Hàn - Việt đã nhập cư sống tại Hậu Giang thời gian trung bình là 7,42 năm, đây cũng là khoảng cách thời gian tương đối dài. Bài viết dựa trên việc phân tích sơ bộ số liệu thực địa vào năm 2016 tại thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và huyện Vị Thuỷ nhằm mô tả ban đầu về thân trạng của trẻ Đài - Việt và Hàn - Việt ở Hậu Giang như là một hiện tượng xã hội trong bối cảnh hiện đại.

Từ khoá: trẻ Đài - Việt, trẻ Hàn - Việt, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, di cư

Tải bài viết