Sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển: Thực trạng và giải pháp

21/12/2020

NGUYỄN XUÂN MAI

NGUYỄN DUY THẮNG

Tóm tắt: Tình trạng đánh bắt ven bờ mang tính hủy diệt đã làm cho các nguồn tài nguyên ven biển ngày càng cạt kiệt và khó có thể khôi phục lại được. Để giảm bớt tình trạng khai thác quá mức, bảo vệ và phát triển các nguồn tài nguyên ven bờ, cần phải tìm các nguồn sinh kế thay thế cho một bộ phận ngư dân ven biển làm nghề đánh bắt ven bờ. Bài viết nhằm tìm hiểu thực trạng sinh kế, những rủi do sinh kế hiện thời và khả năng chuyển đổi sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển. Mặt khác, nghiên cứu cũng đề xuất các mô hình sinh kế thay thế đánh bắt ven bờ thông qua tham vấn cộng đồng ngư dân ven biển. Các kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp cho việc thiết kế dự án “Nguồn tài nguyên ven biển cho sự phát triển bền vững“ của Bộ NN&PTNT do Ngân hàng Thế giới tài trợ, được thực hiện ở 8 tỉnh Miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Bài viết sử dụng dữ liệu nghiên cứu được thực hiện ở 3 tỉnh duyên hải là Thanh Hóa (Bắc Trung Bộ), Khánh Hòa (Trung Bộ) và Sóc Trăng (ĐBSCL) với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới.

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................