Kiến thức, thái độ và hành vi chăm sóc sức khoẻ của thanh niên di cư làm việc trong khu vực không chính thức ở Hà Nội

19/12/2020

Lưu Bích Ngọc

Nguyễn Thị Thiềng

Tóm tắt: Di cư đến Hà Nội đã tăng lên nhanh chóng trong quá trình phát triển đô thị, trong đó, tỷ lệ thanh niên trong số người di cư đang gia tăng. Bài viết phân tích tình hình chăm sóc sức khoẻ của thanh niên di cư làm việc trong các khu vực phi chính thức ở Hà Nội cũng như nhận thức và kiến ​​thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản của họ. Số liệu được sử dụng từ Khảo sát Di cư Trẻ di cư làm việc ở các khu vực không chính thức ở Hà Nội năm 2009 do Viện Dân số và Xã hội, Đại học Kinh tế (Hà Nội) thực hiện. Kết quả cho thấy thanh niên di cư cho rằng sức khoẻ của họ khá tốt. Tuy nhiên, tần suất mắc bệnh nặng trong 3 tháng trước điều tra là khá cao. Có những trở ngại cho việc họ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Họ hút thuốc lá và uống rượu nhiều hơn, ít quan tâm đến việc chăm sóc bản thân, và hiểu biết của họ về kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản cũng kém hơn so với các nhóm thanh niên khác. Họ đặc biệt thiếu kiến ​​thức về phòng chống STD và HIV / AIDS, các biện pháp tránh thai, hoặc những hậu quả có hại của phá thai.

Từ khóa: thanh niên, di cư, khu vự phi chính thức, hành vi chăm sóc sức khỏe

Tải bài viết