Người cao tuổi ở Việt Nam: Phúc lợi xã hội và các mô hình chăm sóc sức khoẻ

19/12/2020

Bế Quỳnh Nga

Tóm tắt: Bài viết phán ánh tình trạng đời sống của người cao tuổi, phúc lợi xã hội và  các mô hình chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi ở Việt Nam. Tác giả phân tích 4 mô hình chăm sóc sức khoẻ cho người già, cụ thể là mô hình bảo trợ xã hội, nhà dưỡng lão, trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khoẻ cho người già và các trung tâm chăm sóc sức khoẻ cộng đồng cho người già. Điều này cho thấy rằng, cũng giống như các nước đang phát triển khác, tuổi thọ của Việt Nam tăng lên rất nhanh. Mô hình bệnh tật cũng đã thay đổi. Tỷ lệ thương tật cao ở người già, chủ yếu là các bệnh mãn tính và bệnh tật do thoái hóa. Sự thay đổi tình trạng bệnh tật này đòi hỏi sự chú ý của hệ thống chăm sóc sức khoẻ và tất cả thành viên của xã hội. Tiếp cận các vấn đề chăm sóc sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ là những ưu tiên của người cao tuổi.

Mặc dù truyền thống tôn trọng và chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam, song nghèo đói, di cư, thay đổi giá trị xã hội đang làm suy yếu khả năng của các gia đình trong việc chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi. Trong bối cảnh này, việc phát triển các chính sách, chương trình và dịch vụ cho người cao tuổi là rất quan trọng, đặc biệt là khi có sự thay đổi nhanh về dân số, cơ cấu kinh tế và xã hội.

Từ khóa: người cao tuổi, gia đình, phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Tải bài viết