Tác động của các yếu tố các nhân và gia đình đến tình trạng đi học của trẻ em và thanh niên ở nông thôn

18/12/2020

Nguyễn Đức Vinh

Tóm tắt: Bài viết tập trung tìm hiểu tác động của một số yếu tố cá nhân và gia đình đến trình trạng đi học của trẻ em và thanh niên ở nông thôn từ số liệu thu thập tại 4 tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Thừa Thiên Huế và Tiền Giang từ 2004 đến 2008 trong khuôn khổ dự án “Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi” với những kết quả chính là:

Trong số các yếu tố đã phân tích thì trình độ học vấn của bố mẹ là yếu tố tác động mạnh nhất đến tình trạng giáo dục của con cái trong các gia đình nông thôn. Bố mẹ có trình độ học vấn càng cao thì con cái càng ít bỏ học và thường hay đạt trình độ giáo dục đúng tuổi hơn. Mức sống hộ gia đình là yếu tố rất quan trọng chỉ sau học vấn bố mẹ, quyết định tình trạng giáo dục của của trẻ em và thanh niên nông thôn. Hộ có mức sống càng thấp thì con cái càng hay bỏ học và đi học muộn so với tuổi. Ngoài ra, mức sống thấp tuy không làm tăng bất bình đẳng theo giới trong giáo dục ở độ tuổi học tiểu học và phổ thông cơ sở, nhưng nữ bị bất lợi nhiều so với nam ở độ tuổi học phổ thông trung học trở lên, nhất là trong việc hoàn thành trình độ giáo dục đúng tuổi. Ngoài mức sống và học vấn bố mẹ, những yếu tố nhân khẩu và xã hội khác của hộ gia đình cũng có tác động đáng kể đến tình trạng giáo dục của trẻ em và thanh niên nông thôn. Bất lợi thuộc về người sống trong hộ gia đình đông con, mẹ sinh con khi còn trẻ (dưới 24), nghề nghiệp bố mẹ là thuần nông, phải sớm tham gia công việc sản xuất của hộ.

Từ khóa: nông thôn, giáo dục, thanh niên, trẻ em, tình trạng giáo dục, vai trò của gia đình

Tải bài viết