Tỷ số giới tính khi sinh Ở Việt Nam hiện nay: mức độ và các yếu tố tác động

18/12/2020

Nguyễn Đức Vinh

Tóm tắt: Bài viết sử dụng số liệu từ cuộc Điều tra Dân số và Kế hoạch hoá gia đình do Tổng cục Thống kê tiến hành vào tháng 4 năm 2007. Tỷ số giới tính khi sinh ước tính từ những lần sinh gần đây nhất của phụ nữ trong nhóm tuổi 15-49 và số trẻ em dưới một năm ở các hộ khảo sát. Phân tích hai chiều và hồi quy được sử dụng để kiểm tra sự liên quan giữa tỷ số giới tính khi sinh và kiến ​​thức về giới tính khi sinh và các biến số về nhân khẩu học - xã hội khác. Mô hình hồi quy logistic được xây dựng để kiểm tra tác động của các biến số nhân khẩu học xã hội đến tỷ số giới tính khi sinh và mức độ hiểu biết về giới tính thai nhi ở nông thôn. Tác giả đi đến kết luận rằng mặc dù tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam không ở mức báo động, nhưng phân tích trong bài báo này cho thấy một cảnh báo sớm về nó. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều gia đình mong muốn sinh con trai, trong khi tiếp cận với công nghệ tiên tiến để chẩn đoán giới tính thai nhi trở nên dễ dàng hơn. Các chính sách để ngăn ngừa việc chẩn đoán sớm giới tính của thai nhi và phá thai chọn lọc giới tính nên được thực hiện có hiệu quả hơn. Giáo dục và truyền thông về bình đẳng giới và chính sách dân số cần được tăng cường để nâng cao nhận thức về dân số nói chung về những vấn đề này để tránh viễn cảnh "thiếu nam giới và dư thừa phụ nữ" trong dân số Việt Nam.

Từ khóa: tỷ số giới tính khi sinh, bình đẳng giới, chọn lọc giới tính thai nhi

Tải bài viết