Quan niệm nhận thức của các thế hệ về mâu thuẫn trong gia đình và cách khắc phục

18/12/2020

Lê Thi

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả của nghiên cứu về “Quan niệm, nhận thức, kiến ​​thức của các thế hệ Việt Nam về hôn nhân và gia đình” ở Việt Nam, được tiến hành tại 4 xã /phường ở Hưng Yên và Hà Nội trong thời gian 2007-2008 ở các khía cạnh sau: (1) các hình thức mâu thuẫn gia đình, (2) các hình thức mâu thuẫn nghiêm trọng nhất, (3) nguyên nhân dẫn đến các mâu thuẫn, và (4) các biện pháp giải quyết mâu thuẫn gia đình. Dựa trên việc phân tích các dữ liệu thu được, tác giả cho rằng để khắc phục xung đột gia đình, người vợ và người chồng cần phải hợp tác với nhau trong nhiều khía cạnh, không chỉ trong khía cạnh kinh tế. Họ cần có sự đồng thuận trong phong cách sống, trong các hoạt động hàng ngày để có được tiếng nói chung. Và để làm được điều này đòi hỏi họ phải biết cách trao đổi với nhau, thỏa hiệp, phải hy sinh lợi ích cá nhân và vì hạnh phúc gia đình.

Từ khóa: mâu thuẫn gia đình, hôn nhân và gia đình

Tải bài viết