Di cư từ Việt Nam đến Cộng hòa Liên bang Nga

18/12/2020

Riazanxep X.V

Kuznhexop N.G

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu những đặc điểm di cư từ Việt Nam sang Nga, bao gồm di cư lao động, học tập và di cư bất hợp pháp. Phân tích di dân giữa Nga và Việt Nam dựa trên các Hiệp định mới nhất về vấn đề này đã được kí kết. Tình hình cũng được phản ánh qua một loạt bản đồ về cư trú của người Việt Nam di cư ở các vùng của Liên bang Nga. Các tác giả bài viết cũng nhấn mạnh rằng: Tất cả những thay đổi trong chính sách nhập cư của Nga thời gian gần đây đối với Việt Nam đã đóng góp căn bản cho việc hình thành chính sách di cư hiệu quả của Nga, góp phần xây dựng hình ảnh tích cực của Nga như là một quốc gia văn minh, biết điều chỉnh các quan hệ di cư có tính đến lợi ích của mình và lợi ích của các nước đối tác.

Từ khóa: di cư, di cư từ Việt Nam sang CHLB Nga, chính sách di cư, chính sách nhập cư

Tải bài viết