Lý thuyết hành động xã hội và phân biệt các khái niệm hành vi, hành động, hành vi xã hội, hành động xã hội, hoạt động, tương tác xã hội và quan hệ xã hội

26/10/2020

VŨ HÀO QUANG

Tóm tắt: Bài viết mô tả sơ lược nguồn gốc lý thuyết xã hội học về hành động xã hội và các tác giả tiêu biểu của nó qua các thời kỳ như M, Weber, J. Dewey, G. Mead, E. Goffman, T. Parsons, N. Luhmann,  H. Garfinkel,  J. Harbermas, A. Giddens. Các nhà lý thuyết hành động xã hội và một nhánh của nó là thuyết tương tác biểu trưng, thuyết trao đổi và lựa chọn hợp lý đều phân tích xã hội từ cấp độ vi mô đến vĩ mô. Họ đều coi xã hội là kết quả của các tương tác xã hội. Các dạng tương tác xã hội thể hiện ở các cấp độ khác nhau từ hai người đến rất nhiều người. Trên cơ sở điểm luận những lý thuyết hành động xã hội, bài viết này trình bày và phân tích các khái niệm cơ bản trong thuyết hành động xã hội để hình dung các nhà lý thuyết hành động xã hội lý giải mối quan hệ giữa cá nhân - xã hội.

Từ khóa: hành vi xã hội, hành động xã hội, tương tác xã hội và quan hệ xã hội

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................