Đánh giá của thanh niên về khả năng thích ứng trong hội nhập nghề nghiệp hiện nay

26/10/2020

NGUYỄN PHAN LÂM

TÔ THỊ HỒNG

Tóm tắt: Việc làm và nghề nghiệp là một trong những mối quan tâm hàng đầu của thanh niên hiện nay. Những đòi hỏi ngày càng cao của các chuẩn mực nghề nghiệp đang thách thức sự nỗ lực của thanh niên để có việc làm và nghề nghiệp phù hợp. Mong muốn và khát vọng của họ đi liền với những lo lắng băn khoăn về hành trang vào đời trong bối cảnh thị trường hiện nay. Vì vậy, đánh giá của thanh niên về khả năng thích ứng trong hội nhập nghề nghiệp cho thấy nhu cầu cấp thiết của họ được trang bị kiến thức, được sở hữu vốn liếng và điều kiện để họ đủ tự tin lựa chọn cho mình một vị trí việc làm thích hợp, mà từ đó vừa hài lòng về thu nhập vừa đem lại niềm vui và hạnh phúc trong nghề nghiệp của họ. Vấn đề này đang là trách nhiệm của hệ thống quản lý, đồng thời thu hút sự tham gia của những người nghiên cứu hiện nay.

Từ khóa: thanh niên, việc làm, nghề nghiệp, thích ứng, hội nhập

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................