Sử dụng mạng xã hội facebook của sinh viên: nhìn từ kết quả khảo sát định tính tại một trường đại học ở Hà Nội

26/10/2020

NGÔ THỊ CHÂM

Tóm tắt: Tính phổ biến và tiện lợi trong việc kết nối xã hội, tìm kiếm và chia sẻ thông tin đã đưa Facebook trở thành trang mạng xã hội được nhiều người ưa chuộng sử dụng. Những người trẻ tuổi, đặc biệt là sinh viên đang có xu hướng dành nhiều thời gian cho việc tham gia mạng xã hội Facebook, mà bản thân họ không tự đánh giá được mức độ sử dụng cũng như ảnh hưởng của Facebook đến công việc và học tập, đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Dựa vào nguồn dữ liệu thực nghiệm của đề tài “Sử dụng Mạng xã hội Facebook của sinh viên Hà Nội hiện nay”, khảo sát tại Khoa Công tác xã hội, trường Đại học Lao động - Xã hội, bài viết tập trung nhận diện thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook của sinh viên trên cơ sở so sánh, đối chiếu với kết quả của những công trình nghiên cứu đi trước, đồng thời chỉ ra một số điểm khác biệt về giới có liên quan đến đề tài mà các nghiên cứu trước chưa đi sâu làm rõ.

Từ khóa: mạng xã hội, facebook, sinh viên

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................