Tác động của quá trình đô thị hoá đến cơ cấu lao động và việc làm của hộ gia đình (trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

18/12/2020

Nguyễn Thị Kim Hoa

Tóm tắt: Quá trình đô thị hoá tạo ra những biến đổi mạnh mẽ trong cuộc sống của người dân vùng ven đô là những vùng đệm cho bước chuyển từ nông thôn sang thành thị. Bên cạnh những tác động tích cực của quá trình đô thị hoá là những hậu quả tiêu cực do nó mang lại, nhất là vấn đề lao động, việc làm đối với bộ phận dân cư nông thôn ở trong tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm khi bị thu hồi đất. Dựa trên tư liệu của cuộc nghiên cứu tại một xã ở ngoại thành Hà Nội năm 2006, bài viết phân tích những tác động của quá trình đô thị hoá đến cơ cấu lao động và việc làm của hộ gia đình nông dân vùng ven đô ở cả hai khía cạnh: những yếu tố tích cực và những yếu tố hạn chế, tiêu cực. Từ đó đề xuất một hệ thống các khuyến nghị với từng cấp độ khác nhau. Đối với Nhà nước đó là vấn đề xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là những chính sách đối với đền bù tái định cư, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề…; đối với chính quyền địa phương, cơ sở là vấn đề thực hiện nghiêm chỉnh, đúng đắn với tinh thần công khai minh bạch các chủ trương chính sách về thu hồi và đền bù đất đai, về tái định cư, về hỗ trợ dạy nghề và phát triển kinh tế địa phương; đối với người dân là cần sự chủ động và tích cực hơn trong hoạt động chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm và nhìn chung là tạo sinh kế mới đảm bảo tính bền vững và phát triển kinh tế gia đình.

Từ khóa: đô thị hóa, cơ cấu lao động – việc làm, sinh kế bền vững, nông dân vùng ven đô

Tải bài viết