Thực trạng sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi hiện nay

26/10/2020

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

Tóm tắt: Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, gia đình ngày càng có xu hướng hạt nhân hóa và thu nhỏ lại. Không chỉ ở thành thị mà cả nông thôn, mô hình gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống đang dần giảm đi, thay vào đó, những gia đình khuyết thiếu, gia đình chỉ có hai vợ chồng già hay người cao tuổi sống đơn thân đang dần tăng lên. Đặt trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay, việc người cao tuổi sống cùng ai, sắp xếp cuộc sống như thế nào khi về già có ý nghĩa rất quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng sống của nhóm này. Bài viết mô tả thực trạng sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi hiện nay qua một số phương thức chung sống trong và ngoài gia đình nhằm bước đầu luận giải, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, khác biệt trong các mô hình này.

Từ khóa: người cao tuổi, sắp xếp cuộc sống, già hóa dân số.

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................