Tình trạng cư trú và cơ sở hạ tầng ở các vùng đô thị mới tại thành phố Hồ Chí Minh

18/12/2020

Văn Thị Ngọc Lan

Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả sử dụng số liệu từ các công trình nghiên cứu hiện có để phân tích về Tình trạng cư trú, cấu trúc nhà ở, cơ sở hạ tầng, môi trường sống và đời sống văn hóa tinh thần ở các vùng đô thị mới tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình đô thị hóa với tốc độ nhanh, các vùng phụ cận nội thành thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành các vùng đô thị phát triển. Quá trình này không chỉ làm thay đổi kết cấu không gian vật chất, mà quan trọng hơn, còn làm thay đổi điều kiện sống, việc làm, di động xã hội, cơ may thăng tiến và đặc biệt là làm biến đổi lối sống của cư dân ở các vùng này. Vấn đề dân nhập cư, mà phần lớn là dân nhập cư tự do và dãn dân ở nội thành ra ngoại thành cũng là những vấn đề xã hội nổi cộm của quá trình đô thị hóa ở đây. Những vấn đề này đã và đang đặt ra cho công tác quản lý phát triển các quận mới thành lập, vùng ngoại thành những thách thức và yêu cầu mới để xây dựng thành phố phất triển hiện đại, bền vững.

Từ khóa: đô thị, đô thị hóa, vùng đô thị mới,  nhập cư, tình trạng cư trú

Tải bài viết