Sự hiểu biết giữa gia đình và trẻ em về vấn đề quyền trẻ em hiện nay

17/12/2020

Trịnh Hòa Bình

Tóm tắt: Bài viết nhằm chỉ ra một số vấn đề trong sự hiểu biết lẫn nhau của trẻ em và gia đình của họ. Tác giả đã chứng minh sự hiểu lầm của người lớn về kiến ​​thức của trẻ em, và phản ứng của trẻ đối với sự bất an của gia đình. Cha mẹ đã không trở thành người bạn lớn để trẻ em có thể chia sẻ và thể hiện mong muốn của mình. Đây là một trong những lý do hình thành lối sống tiêu cực của thanh thiếu niên. Để giải thích tác giả đã chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ này, trong đó nên chú ý đến các yếu tố như:  phong tục địa phương, thiếu kiến ​​thức về các đặc điểm tâm lý và sinh lý của trẻ, thiếu nhận thức về vai trò của gia đình ... Cuối cùng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp để cải thiện mối quan hệ giữa trẻ và gia đình về vấn đề quyền trẻ em.

Tải bài viết