Vị thế của ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới và quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nga

17/12/2020

Đỗ Hoài Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò và sự phát triển của ASEAN trong bối cảnh quốc tế hiện nay, bài viết đã chỉ ra một số vấn đề trong quan hệ giữa ASEAN và Nga. Những vấn đề này liên quan đến vai trò của ASEAN trong chiến lược của Nga nhằm xây dựng một thế giới đa cực trong một bối cảnh phát triển mới. Điều này đã khẳng định vị thế quyền lực của Nga trong khu vực kinh tế địa lý năng động nhất và tình hình chính trị đang thay đổi nhanh chóng trên thế giới.

 

Tải bài viết