Các yếu tố xã hội có liên quan đến hành vi rủi ro của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội)

26/10/2020

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN QUÝ THANH

Tóm tắt: Nghiên cứu tại 3 quận nội thành Hà Nội năm 2016 nhằm tìm hiểu các yếu tố xã hội có mối liên hệ với 4 hành vi rủi ro: hút thuốc lá, uống bia/rượu, sử dụng ma túy, bạo lực ở học sinh THPT. Kết quả cho thấy cả 4 hành vi rủi ro của học sinh đều chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm cá nhân và môi trường sống, đặc biệt là gia đình và bạn thân. Sự gắn kết chặt chẽ với gia đình là yếu tố làm giảm trong khi việc sử dụng mạng xã hội trực tuyến quá nhiều làm tăng nguy cơ có hành vi hút thuốc lá và sử dụng ma tuý. Việc người thân, bạn bè có hành vi rủi ro hay từng có người yêu là các yếu tố làm tăng nguy cơ học sinh có các hành vi rủi ro. Phát hiện từ nghiên cứu góp phần đưa ra những gợi ý về giải pháp toàn diện hơn trong việc giáo dục vị thành niên trong trường học.

Từ khoá: học sinh trung học phổ thông, vị thành niên, hành vi rủi ro.

Tải bài viết

 

Các tin cũ hơn.............................