Tái định cư tập trung - một phương thức thích ứng chủ động bền vững với biến đổi khí hậu và môi trường (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hòa Bình)

26/10/2020

NGUYỄN HỒNG THÁI

Tóm tắt: Bài viết dựa trên kết quả khảo sát 407 hộ của 2 xã thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, nơi đang thực hiện kế hoạch chủ động di dời các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở đất tới các khu tái định cư. Phương thức này loại bỏ được hầu như hoàn toàn các nguy cơ do thiên tai và biến đổi khí hậu. Để các hộ tự nguyện tham gia chương trình, cần nâng cao nhận thức về nguy cơ thiên tai, bảo đảm sinh kế và chú trọng xây dựng môi trường văn hóa xã hội phù hợp tại nơi tái định cư. Khó khăn nhất là vấn đề thiếu đất sản xuất cho các hộ. Cần có chính sách hỗ trợ tăng thu nhập từ chăn nuôi và phi nông nghiêp. Cơ bản nhất là phải phát triển giáo dục nền tảng và đào tạo nghề cho lao động tại các khu tái định cư.

Từ khóa: tái định cư, thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường.

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................