Chợ vùng cao: một không gian thị trường-văn hóa và sự tiếp nối của các siêu thị hiện đại

17/12/2020

Nguyễn Hồng Thái

Tóm tắt: Chợ vùng cao, ngoài những đặc trưng văn hóa và dân tộc của từng vùng, có lẽ là mô hình chợ còn lưu giữ được nhiều nét của chợ trong truyền thống mà rất ít chợ ở đồng bằng còn giữ được. Do điều kiện địa lý rộng lớn, hiểm trở, dân cư thưa thớt cộng với kinh tế chưa phát triển, chợ vùng cao luôn là không gian có ý nghĩa lớn nếu không muốn nói là quyết định để thực hiện giao lưu kinh tế và văn hóa trong vùng . Đồng bào các dân tộc vùng cao đi chợ không chỉ để trao đổi mua bán hàng hóa, mà còn để giao lưu văn hóa, thể hiện các trang phục bản sắc, tiến hành các hoạt động đậm nét văn hóa phong tục tập quán… thậm chí cả nhu cầu tìm bạn đời trong rất nhiều trường hợp là mục đích chính của việc đi chợ.

Vì vậy, bài viết nghiên cứu chợ vùng cao với ý nghĩa là mô hình chuyển tiếp giữa truyền thồng và hiện đại sẽ là rất bổ ích và lý thú về chủ để này, giúp chúng ta hiểu được những nét văn hóa truyền thống trong sinh hoạt cộng đồng địa phương, qua đó thấy được quá trình chung sống cùng tồn tại và hòa đồng văn hóa của nhiều dân tộc có phong tục tập quán rất khác nhau, cùng cư trú trên một không gian địa lý. Đây chính là tính năng mà các siêu thị hiện đại đã được kế thừa để khẳng định vị thế của họ trong quá trình tái cấu trúc hệ thống thị trường của xã hội hiện đại.

 

Tải bài viết