Môi trường, tài nguyên và phát triển bền vững - cam kết của Việt Nam

17/12/2020

Phạm Khôi Nguyên

Tóm tắt: Phát triển bền vững được coi là mục tiêu và xu thế phát triển toàn cầu. Việt Nam cam kết với xu hướng này. Bài viết đã phân tích những điểm chính trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam đối với phát triển bền vững và các định hướng và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong những thập niên đầu của thế kỷ 21. Bài báo nhấn mạnh rằng chính phủ Việt Nam đã cam kết tuân thủ các nguyên tắc đã được Hội nghị Rio de Janeiro phê duyệt vào năm 1992. Đồng thời kêu gọi các nước hãy nỗ lực hết mình vì hòa bình lâu dài trên thế giới.

Tải bài viết