Những ai đi lễ chùa và họ hành lễ như thế nào?

17/12/2020

Hoàng Thu Hương

 

Tóm tắt: Hà Nội là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước. Số người đi chùa ở Hà Nội đang có xu hướng tăng lên trong mấy năm gần đây. Bài viết tập trung vào việc tìm hiểu những người đi lễ chùa là ai và họ hành lễ như thế nào?

Vấn đề này đã được tác giả xem xét thông qua các chỉ báo về cơ cấu giới tính, lứa tuổi, đồ lễ và cách thức cầu khấn của người đi chùa. Tác giả đưa ra nhận xét rằng: số lượng thanh niên và người trung niên đi lễ chùa đang chiếm ưu thế trong cơ cấu mẫu được nghiên cứu, và tính thực dụng trong hành vi đi lễ của họ đang có chiều hướng tăng lên.

Tải bài viết