Viện Xã hội học 20 xây dựng và phát triển (1983-2003)

17/12/2020

Trịnh Duy Luân

 

Tóm tắt: Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Xã hội học, tác giả trình bày tóm lược về những thành tựu đạt được trong nghiên cứu và đào tạo xã hội học mà Viện đã đạt được trong suốt hơn 20 năm qua. Trong bối cảnh biến đổi xã hội Việt Nam, nghiên cứu xã hội học đã góp phần rất lớn vào việc nâng cao hiểu biết về những biến đổi xã hội ở các lĩnh vực và phạm vi hoạch định chính sách.

Viện Xã hội học cũng phát triển mối quan hệ hợp tác lớn với nhiều trường đại học trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu trong các hoạt động nghiên cứu và đào tạo của mình, qua đó Viện cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của các nhà hoạch định chính sách và xã hội hiện nay.

Hiện nay, Viện Xã hội học là cơ quan nghiên cứu uy tín nhất trong giới xã hội học với các nhà nghiên cứu có trình độ cao và có năng lực trong các nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng về các vấn đề của xã hội Việt Nam trong quá trình chuyển đổi.

 

Tải bài viết