Sự hình thành và phát triển của làng ở đồng bằng sông Hồng nhìn từ kinh tế hộ gia đình

17/12/2020

Nguyễn Đức Truyến

 

Tóm tắt: Việc hình thành và phát triển của làng ở đồng bằng sông Hồng nói riêng và trong nước nói chung là một quá trình lịch sử lâu dài và cho thấy sự tương tác của nhiều yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá tạo nên nó. Trong quá trình này, nền kinh tế hộ gia đình với các hình thức và cấp độ khác nhau trong những khoảnh khắc lịch sử khác nhau luôn giữ vai trò trung tâm quyết định sự hình thành và phát triển của thực thể này trong làng.

Một xã hội chủ yếu được hình thành bởi quan hệ gia đình, quan hệ họ hàng và thôn bản không thể nằm ngoài hình thức tổ chức kinh tế cơ bản của nó, đó là nền kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên, gia đình không phải là không thay đổi. Nó có thể duy trì logic tự cung tự cấp của nó như là một trong những nhân vật cơ bản hoặc tham gia vào các quan hệ thị trường để trở thành các đơn vị sản xuất và trao đổi hàng hóa của mình. Trong trường hợp này, nó hoạt động theo sản xuất của logic hàng hóa hoặc thị trường. Từ những thay đổi này của nền kinh tế hộ gia đình, chúng ta có thể thấy được tác động của chúng đối với các khía cạnh xã hội, chính trị và văn hoá khác nhau của các chủ thể thôn này gắn liền với nó.

 

Tải bài viết