Tìm hiểu thái độ về sinh sản của người nông dân vùng châu thổ sông Hồng hiện nay

17/12/2020

Trương Xuân Trường

Tóm tắt: Dựa trên dữ liệu điều tra xã hội học ở đồng bằng sông Hồng vào những năm 90, tác giả đã làm rõ một số sự chuyển đổi lớn trong ba nội dung nghiên cứu: nhu cầu về con, giá trị của đứa con và một số vấn đề về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.. Đầu tiên, tác giả chứng minh rằng trong thời kỳ Đổi mới, đối với kiến ​​thức và hành vi sinh sản của nông dân, sự thay đổi quan trọng nhất là nâng cao kiến ​​thức về số con trong gia đình. Ngày xưa  có nhiều con được coi là một giá trị, tuy nhiên ngày nay nó được coi là bất lợi và là trở ngại đối với việc đảm bảo sự phát triển xã hội.

Thứ hai, tác giả giả định rằng giá trị của con cái thay đổi đáng kể. Quan trọng hơn nữa là giá trị kinh tế của con cái và vai trò của chúng trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Hiện nay, việc chăm sóc cha mẹ già và duy trì nòi giống vẫn là những giá trị lâu dài và phổ biến. Do đó, vai trò và giá trị của con trai luôn được chú trọng trong con mắt của người dân nông thôn.

Thứ ba, kiến ​​thức và thái độ của nông dân đối với chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ em đang trải qua những biến đổi đáng kể. Những chuyển đổi này bao gồm kiến ​​thức gia tăng, thay đổi quan niệm và hành vi liên quan đến chăm sóc trước sinh, sinh con, chăm sóc trẻ sơ sinh và  bà mẹ.

Tải bài viết