Hòa nhập xã hội của nhóm lao động nghèo nhập cư ở Hà Nội

26/10/2020

NGUYỄN TUẤN ANH

LÊ THỊ MAI TRANG

  PHẠM VĂN QUYẾT

Tóm tắt:

Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài“Các quan điểm lý thuyết về hòa nhập xã hội và hòa nhập xã hội của nhóm lao động nghèo nhập cư vào các đô thị nước ta trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”, bài viết đặt mục tiêu mở rộng sự hiểu biết đối với hòa nhập xã hội của lao động nhập cư. địa bàn khảo sát là các huyện Đông Anh, Thanh Trì, Thường Tín, Gia Lâm do đây là những huyện ngoại thành giáp ranh hoặc gần các quận nội thành nên nhiều người nhập cư cư trú với 644 người trả lời, bài viết rút ra bốn kết quả chính cho thấy những hạn chế trong việc đưa người lao động di cư nghèo ở Hà Nội vào tình trạng xã hội. Thứ nhất, người lao động di cư nghèo không được tiếp cận với các công việc có thu nhập ổn định và có thu nhập cao, và thường bị loại trừ khỏi sự bảo vệ và hỗ trợ việc làm hợp pháp. Thứ hai, về cư trú, hầu hết lao động di cư nghèo đều có đăng ký ngắn hạn hoặc thậm chí chưa đăng ký. Do đó, họ khá khó khăn trong việc tiếp cận với các dịch vụ công. Thứ ba, chỉ có ít lao động di cư nghèo tham gia bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm tự nguyện. Thứ tư, chỉ có rất ít người trong số họ tham gia các hoạt động cộng đồng tại nơi cư trú của họ. Lý do chính là họ không được thông báo hoặc mời tham gia các hoạt động

Từ khóa: đô thị hóa, nhập cư, lao động nhập cư, hòa nhập xã hội

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................