Giải quyết xích mích trong nhóm gia đình: phác thảo từ những kết quả nghiên cứu định tính

17/12/2020

Bùi Quang Dũng

Tóm tắt: Bài viết trình bày ngắn gọn các kết quả nghiên cứu định tính về những mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn tại Việt Nam được tiến hành vào tháng 10 và tháng 11 năm 2001 tại các tỉnh Sóc Trăng, Quảng Ngãi và Hải Dương.

Thông thường có nhiều mâu thuẫn  thường xuất hiện trong các gia đình nghèo, và đều có liên quan đến sinh kế. Các gia đình nghèo dễ cãi nhau và cũng dễ dàng hòa giải. Vì vậy, các vấn đề gia đình riêng tư có thể trở nên ồn ào trong làng của họ. Sau đó, nhóm hòa giải là xuất hiện.

Ở những gia đình khá giả cũng có không ít những mâu thuẫn. Tuy nhiên, mức độ giáo dục và truyền thống của gia đình đã làm cho những bất đồng của họ ít ồn ào. Họ thường giải quyết những bất đồng của họ trong nội bộ gia đình.

Tại các địa điểm nghiên cứu ở  miền Trung và miền Nam, việc giải quyết mâu thuẫn liên quan rõ ràng đến trách nhiệm và quyền của người cha, nhưng ở các gia đình phía Bắc, người đàn ông trong gia đình luôn thảo luận với vợ chứ không giải quyết những bất đồng một mình.

Việc tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng của người phụ nữ cũng được phân tích. Họ chưa bao giờ tham gia các cuộc họp của dòng họ. Khi những bất đồng phát sinh và đòi hỏi các buổi họp của dòng họ thì chỉ có những anh em tụ họp trong các cuộc họp. Khi có mâu thuẫn xảy ra, một cách thông thường để giải quyết chúng là mời một đại diện của các tổ chức có thành viên tham gia vào các bất đồng. Người đại diện sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận về những mâu thuẫn.

Liên quan đến những bất đồng giữa mẹ chồng và con dâu, tại nhiều điểm nghiên cứu, vấn đề này được giải quyết bằng cách thành lập các hộ gia đình trẻ.

Từ khóa: gia đình, mâu thuẫn gia đình, giải quyết mâu thuẫn

Tải bài viết