Đô thị hóa ở Việt Nam vào những năm 90: một số đặc trưng kinh tế xã hội cơ bản

17/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Tóm tắt: Tác giả bài viết đã khảo sát những khác biệt chính giữa đô thị và nông thôn được phản ánh trong các chỉ số xã hội, kinh tế và nhân khẩu học. Quá trình đô thị hoá ở Việt Nam đã thay đổi nhiều trong những năm qua. Không chỉ tỷ lệ dân số đô thị tăng lên, những đặc điểm nhân khẩu học và kinh tế xã hội của đô thị cũng đã thay đổi rõ nét. Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đã tạo ra các mô hình phát triển mới hoàn toàn khác so với các mô hình nông thôn. Có thể nói, trong những năm cuối của thế kỷ XX, các trung tâm đô thị Việt Nam có những đặc điểm tương tự như các trung tâm đô thị khác trên thế giới và khác với vùng nông thôn ở những đặc điểm chính sau: quy mô gia đình nhỏ hơn; Độ tuổi kết hôn cao hơn ở lần kết hôn đầu tiên, đặc biệt là trong nhóm tuổi trẻ; Chất lượng sống cao hơn phản ánh tỷ lệ gia đình sống trong nhà kiên cố, sử dụng điện, nước sạch, ti vi, nhà vệ sinh hiện đại; Khoảng cách rộng hơn về mức sống; Trình độ học vấn cao hơn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Giảm tỷ lệ tham gia vào các hoạt động kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn.

Bài viết cũng gợi ý rằng mặc dù tăng trưởng đô thị nhanh ở các thành phố lớn khiến cho mức sống được cải thiện, nhưng một bộ phận nhỏ dân cư đô thị không có cơ hội hưởng những lợi ích này.

Từ khóa: đô thị, đô thị hóa

Tải bài viết