Động thái kinh tế xã hội của đồng bằng sông Cửu Long thập niên cuối thế kỷ 20

17/12/2020

Phan Xuân Biên

Tóm tắt: Trong thập niên cuối của thế kỷ 20, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ngoạn mục trong nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lương thực và xuất khẩu gạo. Trong đó, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò quan trọng nhất.

Bài viết phân tích tác động của các chính sách, thay đổi cơ cấu kinh tế khu vực, các yếu tố cung cầu và cạnh tranh trong sản xuất hàng hoá, mức sống và tốc độ tăng trưởng GDP, và tác động của các yếu tố này lên sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế.

Báo viết cũng chỉ ra những thách thức nghiêm trọng trong quá trình cân bằng tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu xã hội và văn hoá để tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững, chính sách phát triển, đồng bằng song Cửu Long

Tải bài viết