Tìm hiểu mức độ tiếp cận thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng của người nông dân châu thổ sông Hồng trong thời kỳ đổi mới

17/12/2020

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu thu thập được trong những năm 90, tác giả đưa ra một bức tranh về tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng của nông dân sống ở đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ đổi mới. Trong thời gian này, mức sống, đời sống tinh thần và văn hoá của người dân đã được cải thiện đáng kể. Các hộ gia đình nông dân được trang bị nhiều thiết bị gia dụng quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và kiến ​​thức như băng cassette, tivi, video, điện thoại ... Không gian thông tin và truyền thông của họ đã được mở rộng đáng kể. Nông dân ở đồng bằng sông Hồng thường chú ý đến thông tin được phát hành thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Họ có thể truy cập thông tin toàn diện hơn, kịp thời và chính xác. Tuy nhiên, tiếp cận thông tin là không giống nhau đối với các nhóm xã hội khác nhau. Nông dân có mức sống cao hơn hoặc trình độ học vấn cao hơn có thể tiếp cận thông tin tốt hơn so với nông dân trong các nhóm xã hội khác. Bài viết cũng nhấn mạnh những hạn chế của các phương pháp truyền thông cũng như nội dung thông điệp của các kênh truyền thông đại chúng hiện nay cần được khắc phục để phục vụ tốt hơn nhu cầu của nông dân trong quá trình đổi mới.

Từ khóa: nông thôn, nông dân, phương tiện truyền thông đại chúng

Tải bài viết