Một số yếu tố tác động của tệ nạn xã hội đến trẻ đường phố

17/12/2020

NGUYỄN VĂN ĐOÀN

Tóm tắt: Kết quả khảo sát 938 trẻ đường phố tại các quận nội thành và hai huyện Thanh Trì, Gia Lâm - Hà Nội, bài viết cho thấy một bộ phận trẻ đường phố bị ảnh hưởng của tệ nạn xã hội, bởi các đặc thù vôn có của trẻ đường phố như điều kiện môi trường sống khó khăn, nhận thức và kỹ năng của trẻ còn hạn chế… Tệ nạn xã hội tác động xấu đến sự phát triển thể chất cũng như sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, vi phạm các quyền cơ bản của trẻ em, thậm chí đe doạ tới tính mạng, làm mất trật tự an toàn xã hội, làm gia tăng đầu vào của tội phạm trẻ em. Bài viết tìm hiểu trên hai phương diện: một mặt các em bị xâm hại, mặt khác trẻ đường phố cũng gây ra một số tệ nạn xã hội, đồng thời khẳng định các tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng cần can thiệp đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực, kịp thời để hạn chế, ngăn chặn tác động của tệ nạn xã hội đối với các em, nhằm khắc phục các hành vi sai lệch xã hội, góp phần bảo vệ các quyền cơ bản cho trẻ đường phố.

Tải bài viết