Vai trò của bảo hiểm xã hội trong nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam

26/10/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt:

Bảo hiểm xã hội được coi là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội ở nhiều quốc gia. Bảo hiểm xã hội là bảo đảm hoàn toàn hoặc một phần thu nhập của người lao động bị mất, giảm do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh tật, thất nghiệp, nghỉ hưu, tử tuất trên cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm cả bảo hiểm tự nguyện và bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

Tác giả bài viết chỉ ra một số vấn đề đặc trưng cho bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, bao gồm tỷ lệ đóng bảo hiểm thấp, mức thanh toán thấp, các thủ tục rườm rà cho người thụ hưởng và người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.  Hiện nay, Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tư nhân tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cần có chính sách ưu đãi đầu tư vào quỹ bảo hiểm xã hội và các biện pháp cần thiết khác để bảo toàn và phát triển quỹ. Trong ngắn hạn, cần tăng cường thông tin, giáo dục và truyền thông về bảo hiểm xã hội cho cả nhà cung cấp dịch vụ và người hưởng lợi. Người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức cần được ưu tiên và hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội. Các hình phạt nghiêm sẽ được giao cho bất kỳ công ty nào không trả bảo hiểm cho người lao động.

Từ khóa: an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, lao động – việc làm

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................