Nơi cư trú sau hôn nhân ở đồng bằng sông Hồng

17/12/2020

MAI HUY BÍCH

Tóm tắt: "Rước dâu", "đón dâu" và "đưa dâu" là những lời cửa miệng của người Việt khi nói tới một nghi thức trong mỗi lễ cưới. Chúng cho thấy hướng đi của đám cưới, và qua đó phần nào bộc lộ nơi cư trú của cặp vợ chồng trẻ sau hôn nhân. Bài viết bàn về một mẫu hình cư trú sau hôn nhân phổ biến của người Việt ở nông thôn đồng bằng sông Hồng trong khoảng 40 năm qua, và những logic xã hội đằng sau, chi phối nó. Dựa trên kết quả nhiều nghiên cứu hiện có, bài viết kết hợp dữ liệu thực nghiệm với những suy ngẫm lý thuyết nhằm cố gắng lý giải mẫu hình cư trú ấy.

Tải bài viết