Một số quan điểm lý thuyết về giới trong nghiên cứu gia đình

17/12/2020

VŨ MẠNH LỢI

Tóm tắt: Bài viết chọn lọc những quan điểm chính đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và một số khuynh hướng lý thuyết xung quanh vấn đề giới trong nghiên cứu về gia đình hiện đại như: quyết định luận sinh học; quan điểm của các học giả theo thuyết nữ quyền; quan điểm của các nhà kinh tế học… Những khuynh hướng nêu trên cho thấy tính chất phức tạp của các vấn đề gia đình. Tác giả bài viết cũng cho rằng, những quan điểm lý thuyết này có nhiều điều hữu ích cho các nghiên cứu về bản chất của gia đình và sự vận hành của nó trong các nghiên cứu chuyên biệt về gia đình ở Việt Nam.

Tải bài viết