Khu vực phi chính thức ở Hà Nội: khía cạnh xã hội của sự phát triển

17/12/2020

NGUYỄN HỒNG QUANG

Tóm tắt: Cũng giống như các thành phố lớn khác, Hà Nội chịu rất nhiều sức ép từ khu vực phi chính thức như: tăng dân số cơ học dẫn đến tình trạng thừa lao động phổ thông, tệ nạn xã hội gia tăng, quy hoạch dân cư tại các khu vực bãi rác, ven sông, ven đê... Qua việc tìm hiểu đặc điểm của khu vực kinh tế phi chính thức của Việt Nam trong lịch sử, khảo sát vấn đề lao động - việc làm trong khu vực phi chính thức ở Hà Nội, tác giả bài viết cho rằng một trong những vấn đề lớn của khu vực kinh tế phi chính thức vẫn chưa được nghiên cứu đúng với tầm quan trọng của nó, đó là khía cạnh xã hội hay là tác động xã hội của khu vực quan trọng này. Xét trước mắt cũng như lâu dài, khu vực phi chính thức ở Hà Nội còn chứa đựng rất nhiều tiềm năng, cần có một hệ thống chính sách và cơ chế phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung hóa sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp.

Tải bài viết