Người buôn bán nhỏ vùng Trung du Bắc Bộ

17/12/2020

BÙI QUANG DŨNG

Tóm tắt: Bài viết nhằm tìm hiểu và bước đầu phác họa chân dung người buôn bán nhỏ tại 05 chợ thị trấn/huyện thuộc tỉnh Bắc Giang, một tỉnh Trung du của miền Bắc. Nghiên cứu được tiến hành vào giữa năm 1998, với đối tượng gồm 105 hộ kinh doanh tại 5 chợ: Cầu Gồ (huyện Yên Thế, 19 hộ), chợ Mọc (huyện Tân Yên, 26 hộ), chợ An Châu (huyện Sơn Động, 20 hộ), chợ Vôi (huyện Lạng Giang, 22 hộ), chợ Neo (huyện Yên Dũng, 18 hộ). Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự kết hợp khá chặt chẽ của nông nghiệp và thương nghiệp trong “diện mạo” của những hộ buôn bán tại 5 điểm nghiên cứu. Nông nghiệp vẫn tiếp tục đóng vai trò cơ bản trong “nền kinh tế” của các hộ kinh doanh thương nghiệp thị trấn. Người buôn bán nhỏ không từ bỏ nông nghiệp cũng như trong phần lớn trường hợp không thể chỉ trông cậy vào hoạt động thương nghiệp. Bài viết cũng cho thấy vai trò khá nổi bật của người phụ nữ trong hoạt động thương nghiệp, đây được coi là một gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo.

Tải bài viết