Mô hình sống chung với gia đình chồng sau khi kết hôn ở đồng bằng Bắc Bộ và các nhân tố tác động

17/12/2020

NGUYỄN HỮU MINH

CHARLES HIRSCHMAN

Tóm tắt: Dựa trên số liệu từ vòng cơ sở của cuộc Nghiên cứu Lịch Đại Việt Nam 1995, bài viết nhằm mục tiêu xác định xu hướng sắp xếp nơi ở của dân cư đồng bằng sông Hồng khi lập gia đình riêng, tìm ra những nhân tố quyết định việc sống chung với gia đình chồng sau khi kết hôn và độ dài thời gian sống chung,

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khuôn mẫu sống chung với cha mẹ chồng sau khi kết hôn ở đồng bằng sông Hồng khá phổ biến, và không đơn giản chỉ là sự tiếp tục duy trì chuẩn mực truyền thống, mà còn là sản phẩm của những quyết định dựa trên nhu cầu thực tế, nói khác đi là một chiến lược gia đình nhằm hỗ trợ lẫn nhau giữa các thế hệ. Mô hình này sẽ còn được duy trì chừng nào nó còn là nguồn bồi đắp tình cảm và là nguồn hỗ trợ kinh tế cho cả các bậc cha mẹ và những người con mới lập gia đình. Các thành quả kinh tế của chính sách nhà nước và quá trình công nghiệp hóa sẽ giúp những cặp vợ chồng mới cưới có nhiều khả năng độc lập hơn trong các quyết định về hôn nhân và sắp xếp nơi ở của mình. Những thành quả đó cũng tạo điều kiện để người già có thể sống thoải mái hơn cho dù không được sự trợ giúp từ con cái. Tuy nhiên quá trình xác lập một mô hình mới về sắp xếp nơi ở đòi hỏi bao nhiêu thời gian nữa vẫn còn là một câu hỏi để mở.

Tải bài viết