Xã hội tri thức và vài suy nghĩ về con đường hội nhập của chúng ta

17/12/2020

Phan Đình Diệu

Tóm tắt: Trên thực tế, trong những thập kỷ qua, với những thành tựu khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, môi trường kinh tế xã hội đã có những thay đổi cơ bản và đang chuyển hướng sang một môi trường mới của nền kinh tế tri thức và xã hội. Con người đã tạo ra môi trường đó, nhưng với sự phát triển khách quan của môi trường, với sự phức tạp, sự không chắc chắn và sự thay đổi liên tục, đòi hỏi con người tự sửa đổi để có thêm kiến ​​thức mới, những năng lực trí tuệ hoàn toàn khác biệt so với trước đây, tăng khả năng thích ứng với môi trường mới và có thể giải quyết tích cực với môi trường phức tạp, không chắc chắn và dễ thay đổi này. Công nghệ thông tin đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập môi trường mới, và chính công nghệ thông tin chủ động thúc đẩy các hoạt động kiến ​​thức trong tất cả các lĩnh vực, hỗ trợ con người đáng kể để có thể phát huy hết năng lực trí tuệ để tồn tại và phát triển trong môi trường đó.

Trong báo viết này, tác giả thảo luận một số khái niệm khoa học về những thay đổi nói trên và đưa ra một số phản ánh về việc hội nhập vào xu thế toàn cầu của nền kinh tế tri thức và xã hội khi thế kỷ mới bắt đầu.

Tải bài viết