Người nông dân đồng bằng sông Hồng và quan hệ cộng đồng trong thời kỳ Đổi mới

17/12/2020

Nguyễn Đức Truyến

Tóm tắt: Sự hiểu biết về các chức năng và tác động của quan hệ xã trong đồng bằng sông Hồng thời kỳ đổi mới, đối với các nhóm nông dân, là chủ đề chính của bài báo này.

Trong những năm gần đây, bằng quá trình giải phóng các lực lượng sản xuất, khôi phục kinh tế hộ gia đình đã góp phần làm cho sự trở lại của các mối quan hệ xã hội ở các vùng đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có mối quan hệ gia đình của các gia đình hạt nhân, trong cuộc điều tra lại của chúng tôi có thể được xem là gây trở ngại cho một cộng đồng quan tâm, bởi các nhân vật hộ kinh tế nông dân. Quan hệ cộng đồng khác là mối quan hệ huyết thống hoặc láng giềng ở lại thường ở mức độ xã hội và văn hoá chứ không phải ở cấp độ kinh tế, bằng cách xác định mối liên hệ giữa các mối quan hệ về sự tồn tại của người hoặc nhóm. Chuyến thăm lẫn nhau giữa các thành viên của các nhóm luận án được xác định chủ yếu bằng các công ước nghi lễ.

Tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình và tính cách độc lập của chúng có thể giải thích được sự đa dạng ngày càng tăng của các mối quan hệ xã hội mới trong nước hiện nay. Nó nhằm mở rộng coltrol cho các mối quan hệ cộng đồng bên ngoài các mối quan hệ truyền thống. Điều này vẫn giả định một cách logic về xu hướng tự quản của các cộng đồng nông thôn ở miền Bắc Việt Nam hiện nay.

Tải bài viết