Đóng góp kinh tế của vợ và chồng ở các gia đình Bắc Trung Bộ

26/10/2020

NGUYỄN HỮU MINH

Tóm tắt: 

Sử dụng số liệu thống kê của một cuộc điều tra tại 6 xã / phường của tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh năm 2013, bài viết phân tích các đặc điểm về sự đóng góp kinh tế của chồng và các thành viên trong gia đình, các yếu tố liên quan cũng như việc duy trì quan niệm truyền thống của người dân về vấn đề này . 

Kết quả khảo sát cho thấy, khuôn mẫu giới truyền thống liên quan đến hoạt động tạo thu nhập còn bảo lưu khá mạnh tại địa bàn khảo sát, với gần 60% người trả lời, mà đại bộ phận trong số đó là nữ, đồng ý với nhận định “công việc của người chồng là kiếm tiền, công việc của người vợ là chăm sóc nhà cửa và gia đình”. Sự bảo lưu quan niệm giới truyền thống thể hiện rõ hơn trong nhóm học vấn thấp, sống ở nông thôn và mức sống thấp. Những phát hiện này góp phần minh chứng cho sự tác động của các yếu tố hiện đại hóa đối với thái độ của mỗi cá nhân về quan hệ giới trong hoạt động tạo thu nhập hiện nay.

Từ khóa: gia đình, thu nhập, đóng góp

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................