Vấn đề giới trong kinh tế hộ: tìm hiểu phân công lao động nam nữ trong gia đình ngư dân ven biển miền Trung

17/12/2020

Lê Tiêu La

Lê Ngọc Hùng

Tóm tắt: Nhiều nghiên cứu nhấn mạnh vai trò quan trọng của kinh tế hộ gia đình trong việc tạo ra sự giàu có và việc làm cho người Việt Nam. Tuy nhiên, ít nghiên cứu tập trung vào cách các gia đình phản ứng với những thay đổi trong môi trường kinh tế xã hội kể từ khi Chính phủ thông qua chương trình Đổi mới năm 1986. Bài viết thảo luận những vấn đề giới của kinh tế hộ, thể hiện ở phân công lao động gia đình ngư dân trong nền kinh tế chuyển đổi hiện nay ở Việt Nam, giúp chúng ta nắm bắt được những nhân tố mới của sự biến đổi gia đình, phát triển kịnh tế hộ và sự biến đổi cơ cấu, khuôn mẫu gia đình từ truyền thống đến hiện đại.

Sử dụng dữ liệu thu thập được từ phỏng vấn các gia đình ngư dân miền Trung Việt Nam, các tác giả cho thấy vai trò của người đàn ông như một "người trụ cột gia đình", thể hiện ở khâu tổ chức sản xuất của kinh tế hộ, tạo ra thu nhập chính, quyết định phương hướng đầu tư cũng như việc học hành, hướng nghiệp, hôn nhân của con cái. Trong khi đó, người phụ nữ lại có vai trò quyết định trong các lĩnh vực khác, thể hiện vai trò “nội tướng". Trong nhiều trường hợp, hộ ngư dân nào có người phụ nữ biết chi tiêu, mua bán và điều hòa các mối quan hệ gia đình thì kinh tế của hộ gia đình đó mới thực sự ổn định và phát triển. Đồng thời, phụ nữ trong gia đình ngư dân có nền kinh tế ổn định đang tích cực tham gia vào công việc của nam giới bao gồm cung cấp các dịch vụ chuẩn bị cho đánh bắt, buôn bán, nuôi trẻ và tham gia các hoạt động xã hội và quan hệ họ hàng.

Tải bài viết