Khảo sát mức độ theo dõi phương tiện truyền thông đại chúng ở thành phố Hồ Chí Minh

17/12/2020

Trần Hữu Quang

Tóm tắt: Bài viết là một phần kết quả của cuộc điều tra vào tháng 9 năm 1997 về ứng xử của giới công chúng ở Thành phố Hồ Chí Minh đối với ba phương tiện truyền thông đại chúng chủ yếu là báo in, báo hình và báo nói. Bài viết tìm có mục tiêu hiểu mức độ đọc báo, xem truyền hình và nghe đài phát thanh của cư dân thành phố Hồ Chí Minh sau đó xem xét mối tương quan giữa các mức độ theo dõi ba phương tiện này, và cuối cùng so sánh những số liệu của cuộc điều tra này với một số cuộc điều tra trước đây để tìm hiểu động thái phát triển của từng phương tiện truyền thông đại chúng này qua nhận thức, thái độ của giới công chúng. Kết quả cho thấy, đa số người dân thành phố đều có tiếp xúc khá thường xuyên với các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngoài khía cạnh là những kênh cung cấp tin tức, các chương giải trí, văn hóa, các kênh truyền thông còn là những “chỗ dựa” cho người dân thành phố định hướng hoạt động và duy trì mối liên hệ thường xuyên với cộng đồng mà mình đang sinh sống. Một trong những lý do quan trọng khiến công chúng theo dõi và tiếp cận các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng đông đảo hơn chính là nhờ vào sự cải tiến và đổi mới của chính các phương tiện này. Những nhân tố khu vực cư trú, dân tộc, trình độ học vấn, giới tính có tác động dẫn đến tình trạng không tiếp xúc với các phương tiện truyền thông đại chúng. So sánh những số liệu của cuộc điều tra này với một số cuộc điều tra trước đây cho thấy xu hướng phát triển mạnh và lấn lướt của việc xem tivi  đối với việc nghe radio.

Tải bài viết