Cư dân nông thôn với việc phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS

17/12/2020

Vũ Thị Minh Hạnh

Tóm tắt: Từ những kết quả thu được qua khảo sát xã hội học tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Bình Định, Cần Thơ thực hiện vào tháng 7 năm 1997, bài viết cho thấy khả năng phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS còn nhiều bất cập. Chỉ số về nhận thức, về thái độ của cộng đồng dân cư nông thôn đối với HIV/AIDS là tương đối cao. Song chỉ số về hành vi phòng ngừa lại đang dừng ở mức độ thấp. Một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng trạng này là do sự thiệt thòi về mức độ được tiếp cận với các kênh thông tin của người dân ở nông thôn. Do vậy, để nâng cao khả năn phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS cho cộng đồng dân cư ở nông thôn cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thông thông tin giáo dục, tuyên truyền, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, những vùng có mức sống thấp, trình độ học vấn thấp bằng cách huy động và tận dụng triệt để vai trò của mọi loại hình truyền thông chính thức cũng như không chính thức.

Tải bài viêt