Tìm hiểu về khoảng cách sinh con tại một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ

17/12/2020

Nguyễn Đức Vinh

Tóm tắt: Đi đôi với việc giảm mức sinh, khoảng cách sinh con ở đồng bằng Bắc Bộ cũng như ở Việt Nam nói chung tăng lên với một tốc độ đáng kích lệ trong mấy năm vừa qua, sức khỏe và điều kiện sống của phụ nữ và trẻ em  cũng được cải thiện.

Sử dụng dữ liệu từ Cuộc khảo sát lịch đại dân số Việt Nam năm 1996 do Viện Xã hội học thu thập tại 10 xã thuộc các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, bài viết bước đầu tìm hiểu thêm về khoảng cách sinh con dưới tác động của một vài yếu tố kinh tế xã hội ở một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Các phân tích cho thấy ngay cả khoảng cách sinh ở đồng bằng Bắc Bộ đã được tăng lên trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn xa để có được khoảng cách mà chính phủ mong đợi. Một số biến số nhân khẩu học - xã hội như giáo dục và nghề nghiệp của phụ nữ, tuổi kết hôn, tuổi sinh đẻ, năm sinh, thành thị-nông thôn, thứ tự sinh, giới tính, tình trạng sinh nở trước đó, sử dụng biện pháp tránh thai, thời gian cho con bú ... được xem xét như là các yếu tố ảnh hưởng đến khoảng cách sinh. Tác giả cho rằng những chỉ báo về khoảng cách sinh nên được chú trọng và trở thành một trong những chỉ tiêu để lập kế hoạch và đánh giá chương trình kế hoạch hóa gia đình.

Tải bài viết