Sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình tại các khu vực dân tộc thiểu số

17/12/2020

Phạm Bích San

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu giả thuyết, phương pháp luận, kết quả, kết luận và khuyến nghị của nghiên cứu được tiến hành với 6 nhóm dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Bắc (Thái, H'Mông), Đông Bắc (Tày, Dao), Bắc Trung Bộ (Mường ), Tây Nguyên (Ede), Đông Nam Bộ (Kh'me). Mục tiêu cụ thể của cuộc nghiên cứu sâu này nhằm phát hiện những chuẩn mực sinh sản: kiến thức, thái độ và việc thực hiện kế hoạch gia đình của các nhóm dân tộc ít người, tình trạng chăm sóc sức khỏe, những yếu tố ảnh hưởng tới mức sinh cùng với việc chăm sóc thai nghén và sau khi sinh. Bên cạnh đó, cuộc nghiên cứu cũng tìm hiểu những điều kiện cung ứng của hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe tại địa bàn sinh sống của các nhóm cư dân này đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình có sẵn, vì những lý do nào đó người dân tộc tuy có điều kiện nhưng lại không sử dụng dịch vụ do những hệ thống này cung cấp cũng như những yếu tố gì đang tồn tại cản trở bà con dân tộc sử dụng tối đa những dịch vụ này. Đặc biệt những khía cạnh của hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình cũng được lưu tâm tới, chú ý đến khung cảnh của các nền văn hóa đặc thù trong các dân tộc thiểu số khác nhau.

Bài viết cho thấy sự thiếu hụt về kiến thức, hành vi và sự yếu kém của mạng lưới dịch vụ tại các khu vực được khảo sát. Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự bất lợi lớn của nhóm dân tộc thiểu số trong hầu hết các chỉ báo kinh tế- xã hội cũng như những chỉ báo về sức khoẻ và vệ sinh.

Tải bài viết