Một số cách tiếp cận nghiên cứu sai lệch xã hội

10/11/2017

NGUYỄN HOÀI SƠN

 

Tóm tắt: Sai lệch xã hội là hiện tượng đi ngược với các chuẩn mực xã hội được thừa nhận hiện hành, mang tính lịch sử và khu vực. Do vậy, luôn tồn tại “tính chủ quan” trong xác định và phân tích các sai lệch xã hội. Trong khuôn khổ của một nền văn hóa thì một hành vi có thể là lệch chuẩn song ở một không gian khác, hành vi đó lại được coi là phù hợp với chuẩn mực xã hội. Các chuẩn mực xã hội luôn biến đổi nên quan niệm về sai lệch xã hội cũng vận động không ngừng. Chính sự phức tạp này khiến sai lệch xã hội trở thành một chủ đề nghiên cứu hấp dẫn từ cuối thế kỷ 19 đến nay. Các dòng lý thuyết về sai lệch xã hội là một trong những vấn đề được quan tâm và gây nhiều tranh cãi nhất, đặc biệt là các học giả kinh điển và gắn liền với giai đoạn thanh xuân của nhiều phân môn khoa học xã hội. Bài viết này nhằm lược sử sự hình thành và phát triển của khái niệm sai lệch xã hội và một số cách tiếp cận nghiên cứu về chủ đề này.

 

Từ khoá: sai lệch xã hội, chuẩn mực, giá trị, hành vi lệch chuẩn, lý thuyết xã hội.

Tải bài viết