Cộng đồng với việc giải quyết trẻ em lang thang trên Đèo Ngang

16/12/2020

Nguyễn Thiết

Tóm tắt: Bài viết mô tả thực trạng và nguyên nhân của hiện tượng trẻ em tại hai xã Kỳ Nam thuộc Hà Tĩnh và Quảng Đông thuộc Quảng Bình ra đường vái lạy xin ăn ở Đèo Ngang từ năm 1990-1991. 100% trẻ em lang thang trên Đèo Ngang không tách rời gia đình, hầu hết các em đều đưa số tiền xin được cho bố mẹ mua gạo. Nguyên nhân chính tạo nên tình trạng này là do thiên nhiên khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên, nghèo đói và tỉ lệ tăng dân số quá cao xấp xỉ 3%. Ngoài ra, bài viết cũng mô tả Dự án từ thiện “Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ nông dân nghèo giúp trẻ em lang thang tái hòa nhập với cộng đồng” tại hai xã. Kết quả của thực hiện dự án cho thấy, dự án chỉ bền vững khi tăng cường sự hỗ trợ của nhà nước, kết hợp với sự phát huy tự quản cộng đồng, tự chủ của gia đình và của từng thành viên trong cộng đồng.

Tải bài viết