Văn hoá và môi trường xây dựng của khu 36 phố phường Hà Nội với những mối đe doạ trước sức ép của sự phát triển

16/12/2020

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Đường phố cổ hay còn gọi là 36 phố phường của Hà Nội là di sản văn hoá - kiến ​​trúc ban đầu góp phần tạo nên bản sắc của Hà Nội như một di sản văn hóa.

Môi trường xây dựng của khu phố cổ bao gồm ba yếu tố tổ chức không gian: các cấu trúc “nhà ống"; Hệ thống đền, chùa, nhà thờ,  miếu đình phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân; Các con đường và một số dấu vết lịch sử của kinh thành xưa. Không gian và môi trường xã hội của những con phố này cũng bao gồm nhiều "tầng lớp". Truyền thống các phường vẫn duy trì vững chắc. Tuy nhiên, dưới tác động của sự phát triển trong quá trình Đổi mới, luôn có nguy cơ vi phạm và phá huỷ sự hài hòa của những phố cổ này. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu và dự án đề xuất các giải pháp, tuy nhiên, trước xu thế của sự phát triển, phố cổ Hà Nội đang đứng trước nhiều nguy cơ cần được quan tâm chú ý. Trong bối cảnh này, vai trò của chính quyền Thành phố và tổ chức xã hội đóng vai trò quan trọng, góp phần duy trì và bảo vệ các giá trị văn hoá lịch sử của thủ đô.

Tải bài viết